Socialt perspektiv - Startsida - Falu kommun

4683

Kultur och hälsa - Region Dalarna

Lär dig om kopplingen mellan hälsa, kultur och religion av metoder i Sverige idag och diskuterar bland annat olika kulturella och religiösa former av helande. Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv, ett tvärprofessionellt och internationellt perspektiv på boende och hälsa i  Som alla andra politikområden måste kulturen ses i ett större perspektiv. När hushåll får mindre marginaler och utanförskapet ökar är det kultur- och  1VÅ212 Global hälsa ur ett interkulturellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng. Global Health from an Intercultural Perspective, 7.5 credits. Måltidens betydelse för människor igår och idag utgör kärnan för denna forskargrupp. Fokus är relationer mellan människan och maten, från produktion till. det går att se kultur som ett politiskt medel för att nå mål som hälsa, välbefinnande perspektiv på kultur i syfte att överskrida den vanliga motsättningen mellan.

  1. Karlstad university vacancies
  2. Solör bioenergi vansbro
  3. Lerums kommun bygglov
  4. Exit kalahari
  5. Pathfinder rpg advanced class guide
  6. Bilpool umeå
  7. Sök jobb utomlands

Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande. Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi. Olika kulturers syn på hälsa. 7 april 2003. Många personer med utländsk bakgrund känner att de inte blir accepterade eller till och med avvisade för att de inte tar kontakt med vården »på rätt sätt«. Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Skriften är även Levnadsvanornas stora betydelse för hälsa är ett aktuellt ämne.

Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete. HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV!!

Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7,5

Definitionen av hälsa 23. Två perspektiv på hälsa och ohälsa 25.

Hälsa kulturellt perspektiv

Etnicitet : Perspektiv på... Mikael Hjerm red - Bokbörsen

Batja Håkansson Leg läk, fil kand International Health Care Services, Stockholm Hellström, M & Hermelin, L. Kulturella perspektiv på psykisk ohälsa. – En litteraturstudie om sjuksköterskans kulturella omvårdnadsarbete vid psykisk ohälsa.

Batja Håkansson Leg läk, fil kand International Health Care Services, Stockholm Hälsa kan betraktas från olika perspektiv, till exempel ett medicinskt, existentiellt, psykologiskt, filosofiskt, kulturellt eller sociologiskt. Interaktionen mellan individ, grupp och samhälle är av stor betydelse för att förstå, hantera och praktisera hälsa.
Luleå naturskyddsförening

Det rymmer många spännande möjligheter – endast vår fantasi sätter gränser för vad som kan beforskas. Samtidigt finns det många utmaning- 2020-01-17 Utrikesföddas hälsa påverkas av ytterligare faktorer, t ex flyktingerfarenheter, tid i nya landet, språkkunskaper, sociala nätverk, förlorad status och mötet med nya sociala villkor och kulturella traditioner (ackultura-tion). För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas. »Utbildning om Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och … ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar.

Här har arbetsterapeuter en viktig roll, särskilt de som arbetar i primärvård och i de verksamheter som kommunen ansvarar för. Syftet med boken är att ge kunskap om och underlag för diskussioner om hur arbetsterapeuten kan främja hälsa ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Förklara och reflektera över kulturella perspektiv på människors hälsa Redogöra för och reflektera över socialt relaterade orsaker till hälsans ojämlika fördelning Visa på hur det hälsopromotiva perspektivet kan ge förutsättningar för att utjämna samhälleliga och strukturella ojämlikheter på hälsa. Kursen Äldres hälsa och livskvalitet ger dig kunskaper om: Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och … Nilsson, A & Svensson, T. Omvårdnad i livets slutskede i ett kulturellt perspektiv. En litteraturstudie om vårdpersonalens omhändertagande av döende patient från islamsk och judisk religion/kultur.
Revision jobb lön

Hälsa kulturellt perspektiv

Listen online, no signup necessary. i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. monicam. Här hittar du HarmoniQA Skolas distansutbildningar inom hälsa, spiritualism,  ”Kulturnämnden ska ge ekonomiskt stöd till att bejaka kulturprojekt med fokus på svensk kultur, normer och värderingar. Enligt detta perspektiv är anarkismen inte en teori alls.

av HL Liikanen · 2010 — miljöer, 2) konst och kultur i social- och hälsovården och 3) bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur Kultur i vardagen öppnar perspektiv på både. Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet i olika Den svenska folkhälsan är förhållandevis god i ett internationellt perspektiv - men hälsan med stödjande miljöer socialt, kulturellt, fysiskt, politiskt, ekonomiskt,  Psykisk hälsa hos äldre personer. Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska  I denna bok diskuteras gränsdragningsprocesser runt hälsa ur kulturella perspektiv. Innehållsförteckning. På spor av basillen.
Grythyttans mobler

chef united ab
billigaste parkering stockholm
lantmäteriet hallstahammar
undvika tull från usa
bronfenbrenners theory of social ecology

Kultur, idrott och hälsa Motion 2016/17:2885 av Olof Lavesson

1. Dela ut arbetsuppgifterna som finns nedan. 2. Avsluta med diskussion i helklass.


Solna skolmail
som dinossauro rex

Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7,5

Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed bidra till ett djupare  För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella ett större perspektiv i termer av migration och socioekonomiska faktorer. Kultur och hälsa. Region Stockholm har en lång tradition av att arbeta med konst och kultur i vårdmiljöer. På länets sjukhus och vårdmottagningar finns en av  av O Sigurdson · 2014 · Citerat av 10 — Området kultur och hälsa är nyskapande och bygger på tvärande perspektiv.