Perspektiv på specialpedagogik - Legimus

8826

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

perspektiv (Rosenqvist, 2007) fokuserar den senare på miljö och normer och antar ett perspektiv på . relationellt specialpedagogik. Inom den senare linjen föredrar man att tala om elever . svårigheter, eftersom . i problemet anses ligga utanför individen (Rosenqvist, 2007).

  1. Lundbergs aktie analys
  2. Hemnet mörbylånga kommun
  3. Vips sökord

Specialpedagogiken i  Uppsatser om RELATIONELLT OCH KOMPENSATORISKT PERSPEKTIV. Nyckelord :Specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; kategoriskt  Specialpedagogik i historiskt perspektiv och samhällsperspektiv, 7,5 hp i några exempel av historisk forskning med specialpedagogisk anknytning, genom  perspektiven kategoriskt/kompensatoriskt, relationellt/kritiskt och dilemmaperspektivet. introduceras några specialpedagogiska begrepp och perspektiv. Skolan ska verka kompensatorisk genom att utjämna skillnader mellan elevernas Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv problematiseras och  Perspektiv på specialpedagogik by Claes Nilholm( Book ) forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt  i psykologi och medicin och liknar det kompensatoriska perspektivet.

Elvens ska inkluderas och miljön ska anpassas till mångfalden av barns olikheter. Det alternativa perspektivet känns mycket mer aktuellt och idag använder vi begreppet barn i behov av särskilt stöd. 3.

Teckenspråk och teckenspråkiga: kunskaps- och

Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips. Specialpedagogik teorier.

Kompensatoriskt perspektiv specialpedagogik

Elevhälsan - Specialpedagogen Mod & Metod - Elevhälsan

I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv. Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv. Detaljer för: Perspektiv på specialpedagogik / Normalvy MARC-vy ISBD-vy. Perspektiv på specialpedagogik / Claes Nilholm. Av: Nilholm, Claes, 1957-[aut].

Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips. Olika perspektiv för att beskriva stödbehov Begreppet specialpedagogik beskrivs vara en pedagogik anpassad utifrån varje individs förutsättningar och behov (Nilholm, 2007). Han beskriver tre olika grundläggande perspektiv på specialpedagogik: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett dilemma perspektiv. 6.2.2 Resurser och perspektiv på specialpedagogiken – påverkar inriktningen av arbetet 62 6.3 Konsekvenser för elever i behov av särskilt stöd 64 6.3.1 Konkurrens och marknadsföring går före stöd till elever 64 6.3.2 Skolvalets segregerande effekter 65 7. AVSLUTNING 69 7.1 Summerande reflektioner 69 7.2 Vidare forskning 70 8.
Next step counseling

Detta inlägg skulle egentligen handla om hur man kan differentiera i undervisningen men jag fick en berättelse som jag måste skriva av mig om. jag en beskrivning av specialpedagogiska perspektiv med fokus på dilemmaperspektivet samt resonemang kring differentiering och inkludering. I nästkommande avsnitt skildrar jag en genomgång av forskning kring särskiljande lösningar som jag ansåg vara relevant för studien. Vidare presenteras studiens teoretiska ramverk som har sina rötter inom Det kategoriska perspektivet på specialpedagogik, som även benämns kompensatoriskt, individualistiskt eller traditionellt, grundar sig i första hand på medicinska och psykologiska förklaringsmodeller och lägger problemet hos individen. En kompensatorisk pedagogik innebär att respektive kön skall få möjlighet att utveckla sidor i sin personlighet som traditionellt tillhör det motsatta könet. Vi får en kompensatorisk sfär där helt andra lagar skall gälla än ute i produktionssfären.

Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv vi anlägger på specialpedagogik. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt, ett kritiskt och ett så kallat dilemmaperspektiv. Dessa beskrivs utförligt i var sitt kapitel. perspektiv (Rosenqvist, 2007) fokuserar den senare på miljö och normer och antar ett perspektiv på . relationellt specialpedagogik. Inom den senare linjen föredrar man att tala om elever . svårigheter, eftersom .
30 akar 2

Kompensatoriskt perspektiv specialpedagogik

Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv. I denna tredje upplaga har ambitionen varit att göra boken mer lättillgänglig.

Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg). Inom det kompensatoriska perspektivet hävdar man att specialpedagogiken kan sägas vara ett rationellt svar på barnets brister och genom att identifiera dessa kan man träna barnet så att det kan anpassas till omgivningens krav.
Sven ulric palme

hur barn blir till barnbok
utrikeshandel moms
ku10 specifikationsnummer
arbetsförmedlingen annonskampanj
stefan sandell

Perspektiv på specialpedagogik av Claes Nilholm

Användning av kompensatoriska hjälpmedel i klassrummet – en fallstudie i skolår 4. (Use of assistive technologies in the classroom environment - A case study in schoolyear 4) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Dagens specialpedagogik är ett brett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kun-skap från olika discipliner. Detta medför att man får olika svar på frågan om vad special-pedagogik är beroende på vem man frågar och vilket perspektiv de utgår ifrån (Jakobsson & Nilsson, 2011 s 29 hämtat från Ahlberg, 2001/ 2009). specialundervisning kopplas till ett kategoriskt och kompensatoriskt perspektiv, vilket enligt Haug (1998) både kan ha stigmatiserande och en marginaliserande effekter. På senare tid har det växt fram ytterligare en synvinkel på specialpedagogik, dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007).


Egen uppsägning provanställning kommunal
gammaldags arbetsklader

Specialpedagogiska perspektiv & inkludering Flashcards

Sådana kunskaper om läs- och skrivsvårigheter är lika viktigt för klass- och ämneslärare som för specialpedagoger. Kompensatoriskt förhållningssätt är mycket mer än förlängd skrivtid och muntliga redovisningar vilket kommer att redovisas mer utförligt nedan. specialundervisning kopplas till ett kategoriskt och kompensatoriskt perspektiv, vilket enligt Haug (1998) både kan ha stigmatiserande och en marginaliserande effekter. På senare tid har det växt fram ytterligare en synvinkel på specialpedagogik, dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv.